Gökçen Yurtsever

Uzman Psikolog

Eğitimler

  • WISC-IV, Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Türk Psikologlar Derneği
  • Beier Cümle Tamamlama Testi Türk Psikologlar Derneği
  • İnsan ve Aile Çizimi, Ağaç ve Ev Çizimi, Türk Psikologlar Derneği
  • Çocuk Değerlendirme Testleri, Türk Psikologlar Derneği
  • Metropolitan Okula Olgunluk testleri uygulama ve değerlendirme, Türk Psikologlar Derneği
  • Bilişsel ve Davranışçı Terapi, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu
  • Seviye Theraplay Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu (MEM) ve Deneyimsel Oyun Terapisi
  • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)

Lisans eğitimini, yüzde yüz başarı bursu ile girmeye hak kazandığı Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde almış, eğitimi sürerken Erasmus programı ile Hollanda Radboud Üniversitesi’nde derslere katılmıştır. Staj çalışmalarını ise Ekip Normarazon Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi, İstanbul Üniversitesi Çocuk ve Psikiyatri Hastanesi, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Sağlıklı Yaşam Polikliniği’nde tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Banu Çankaya ile “Türkiye’de stres ve intihar davranışına karşı koruyucu bir etmen olarak aidiyet duygusunun bireysel ve sosyokültürel düzeyde analizi”, Prof. Dr. Aylin Küntay liderliğinde Uzman Psikolog Hilal Şen’in yürüttüğü “4-6 yaş arasındaki çocuklar kuralları nasıl öğreniyorlar?” projelerinde gönüllü olarak yer alma fırsatına erişmiştir.

“Sosyal Destek ve Belirtiler Arasındaki İlişkilerde İç ve Kişilerarası Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Etkileri” başlıklı tez çalışması ile Yüksek Lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Klinik Psikoloji programında tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca yüksek lisans eğitimi ikinci sırasında Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu süpervizyonu eşliğinde Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde danışan görmeye başlamıştır. Yine bu dönemlerde İstanbul Duyusal Bütünleme Merkezi’nde psikolog olarak görev almıştır. Ayrıca çocuklarla özel eğitim çalışmaları ve gelişimsel bozukluğu olan çocukların aileleriyle bireysel çalışmalar yürütmüştür. Çalışmalarında Theraplay oyun terapisinin yanı sıra çalışmalarımda Deneyimsel Oyun Terapisi’nden ve ayrıca Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) terapisi uyguluyor.

Uzman Klinik Psikolog Gökçen Yurtsever, Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi odaklı Doktora Programı’na devam ediyor. Halen Bistanbul Psikoloji Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelerin yanı sıra yetişkinlerle çalışmalarına devam ediyor.

Gökçen Yurtsever

Uzman Klinik Psikolog