KURUMSAL DANIŞMANLIK

Kontrolsüz öfke ve stres, yoğun iş temposu ile mücadele edememek gibi birçok etkenle birleşen ruhsal sıkıntılar yönetici ve personelin verimliliğini düşüren faktörlerdir. Ayrıca kurumların aradıkları pozisyon için şirket vizyonuna ve misyonuna üst düzeyde katkı sağlayacak ideal personeli bulması için insan kaynakları biriminin desteklenmesi gerekmektedir.

Kurumsal Eğitim Başlıkları

 • Kurum İçi Etkili İletişim Yolları
 • Kurumsal Kültürün Oluşturulması
 • Yeni Yönetici ve Liderlik Eğitimi
 • Stresle Başa Çıkma
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • İş Performansı ve Verimliliği Arttırma (Dikkat ve Hafıza Eğitimi)
 • Personel Destek ve Aidiyet Duygusunu Geliştirilmesi
 • Doğru Nefes Alma Tekniklerini Uygulama ve Konsantrasyon Çalışmaları
 • Duygu Kontrolü
 • İşyerinde Zor Kişiliklerle Baş Edebilme
 • Erteleme Davranışıyla Baş etme
 • Organizasyon Becerileri
 • Satış Becerileri
 • Zor Müşterilerle Etkin Diyalog
 • Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme
 • Beden Dilini Okuma Becerisi