Image Alt

Blog

Çocuk gelişimi, çocukların yetişkinlik dönemine sağlıklı bir şekilde adım atabilmesi açısından yeterli özen ve hassasiyet gösterilmesi gereken bir konudur.

Bu nedenle çocuklarda gelişimin, uzmanlar tarafından takip edilmesi oldukça önemlidir. Sağlıklı çocukların yanı sıra birtakım hastalıklara sahip olmaları nedeniyle normalden farklı gelişim gösteren özel gereksinimli çocuklarda da gelişimsel sürecin kontrol altında tutulması gerekir. Bu süreçte aileler tarafından fark edilemeyecek sorunların belirlenebilmesi ve gelişimin en sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi açısından uzmanlarından destek almak oldukça önemlidir.
Bu gelişimi takip etmenin en güvenilir yolu ise gelişim değerlendirme testleridir.

Yaşamın ilk yılları; çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimi adına kritik bir öneme sahiptir. Çoğu gelişimsel problem; çocuk ancak 2 yaşını geçip yürümediğinde, konuşmadığında ya da okulda başarısız olduğunda fark edilebilmektedir. Gelişim testleri bu problemlerin çok geç olmadan anlaşılması için 0-6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan testlerdir.
Gelişim testleri, zeka testlerinden farklı olarak, yaşına uygun gelişim düzeyine göre çocuğun ne durumda olduğunu gösterir. Gelişim testleri; gerek duyulduğunda çocuğu daha detaylı değerlendirmeye ve uygun eğitim programına yönlendirmek için uygulanmaktadır.

Gelişim testinde amaç, çocuğun kendi yaş aralığı içinde kendisinden beklenen becerilere sahip olup olmadığını belirlemek olduğu için, test ileri aşamalara götürülmez. Örneğin 4 yaşındaki bir çocuğa gelişim testi uygulanıyorsa ve çocuk 4 yaş becerilerinin hepsinde başarılı ise, 5-6 yaş düzeyi sorular sorularak yaşıtlarında ne kadar ileride bir gelişime sahip olduğu konusunda yargıya varılmaz.
Eğer anne baba çocuklarının yaşıtlarından daha ileride bir gelişime sahip olduğunu düşünüyorsa, bunun için 6 yaşını beklemeli ve zeka testi yaptırmalıdır.

Gelişim testi 6 ayda bir tekrarlanabilir. Test sonucuna göre çocuk gelişim takibine alınmışsa, her ay test tekrarlanmaz ama her ay kontrol sırasında hangi becerileri kazandığı, gelişim hızı takip edilir. Gerekli görülürse aileye ev destek programı hazırlanır.